Daily Archives: נובמבר 21, 2019

ספרדי או מזרחי

ספרדי או מזרחי

מאת חיים עובדיה איך תגדירו יהודי שנולד בישראל להורים ילידי עירק? ספרדי? עירקי? מזרחי? ומה דינו אם אמו נולדה בבגדד אך הובאה לארץ בגיל שלושה שבועות וגדלה בה כצברית, אביו נולד בעיר סמארה ומשם עבר לבגדד, ואחד מאבות אבותיו מצד אמו היגר לעירק מדמשק במאה השמונה עשרה. זוהי ההיסטוריה המשפחתית…

Read more

רות, הגואלת הנסתרת

רות, הגואלת הנסתרת

פירוש חדש על מגילת רות פירוש חדש על מגילת מאת חיים עובדיה מבוא: הפירוש שלפניכם מתמקד במסר האישי והחברתי של מגילת רות, ובמיוחד בדמותה של רות ובמערכת היחסים שלה עם נעמי. נקודת המוצא שלי היא ההנחה שנעמי היא אשה מיוחדת בעלת תעצומות נפש, ושרות כלתה ראתה בה תכונות אלה והעריצה…

Read more