Daily Archives: נובמבר 25, 2019

טלית – הצהרת אמונים

בסיומה של פרשת בשלח מוזכרת פרשת ציצית, ובמדרש על פרשת קורח נאמר שאחת מן השאלות של קורח למשה היתה האם טלית שכולה תכלת חייבת בציצית. חכמים ביססו את המדרש על סמיכות הפרשיות וכוונתם במדרש היתה להציע אנלוגיה לטענתו של קורח: "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תשתררו על…

Read more